درباره موسسه حقوقی عدالت

اشراف کامل بر قوانین برگ برنده شماست.

چرا ما شانس بیشتری در پرونده ها داریم؟!

در روال پیگیری و دفاع از موکل در پرونده ها، نوشتن طرح شکایت، طرح دعوا و خود دفاعیه، بسیار اهمیت دارد و اگر به قوانین درستی استناد شود میتوان قاضی را مجاب کرد که موکل ما محق می‌باشد. و لازمه آن تسلط بالا بر تمامی قوانین حقوقی، کیفری، مدنی و حتی اصول فقه می باشد.

“در طی سالها کار تخصصی، تمامی قوانین را کنکاش کرده ایم و با تسلط و اشراف کامل بر قوانین، تمام قد از موکل خود دفاع میکنیم.”

در دعاوی و پرونده های مختلف، با مشاوره حقوقی از وکیل سعید اکبری، شانس موفقیت خود را بالا ببرید.