Previous slide
Next slide

با وکلای ما در ارتباط باشید. 09123673786

بهترین وکیل کرج: پیش از اینکه به خصوصیات یک وکیل خوب بپردازیم باید به این پرسش پاسخ دهیم که اساسا وکیل کیست؟ و موکل در این میان به چه کسی گفته می شود. بعد از پاسخ به این دو پرسش است که به اصل مطلب باز خواهیم گشت و ویژگی های یک وکیل خوب در کرج را برای شما برخواهیم شمرد.

بهترین وکیل کرج | مشاوره حقوقی | سعید اکبری

برای اینکه بدانیم وکیل و موکل چه کسانی هستند به یک پیش نیاز نیاز به نام “وکالت” نیاز داریم. به همین خاطر و به منظور زدودن ابهام به متن قانون مدنی رجوع می کنیم؛ قانون مدنی در تعریف عقد وکالت اشعار می دارد که: “وکالت عقد قراردادی است که به سبب آن یکی از طرفین، شخصدیگری را برای انجام امری، به عنوان نائب خود انتخاب می کند.”

 

وکیل ماهر کرج | شماره وکیل پایه یک دادگستری | عدالت

 

به این شخص که کار نمایندگی را برای فرد اصیل انجام می دهد، وکیل می گویند. پس وکیل در معنای تام و تمام حقوقی اش به کسی می گویند که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با در دست داشتن قراردارد وکالت، به منظور انجام وظیفه ای، گمارده می شود؛ طرف مقابل وکیل هم “موکل” نام دارد. در ادامه نیز بهتر است بگوییم که پس از عقد قرارداد وکالت برای هر کدام از طرفین، تکالیف و تعهداتی برقرار می شود که دو طرف باید به درستی در جهت ایفای آن برآیند. پس در یک شمای کلی باید عنوان کنیم که وکیل در قامت نماینده‌ی دیگری به منظور به فعلیت رساندن امر و یا حقی تلاش می کند.

وجه افتراق وکیل مدنی و وکیل دادگستری

در یک پاسخ اجمالی و کوتاه باید عنوان کرد که وکیل دادگستری به کسی می گویند که پروانه وکالت را طی مراحل گوناگونی کسب کرده باشد و بدین واسطه بتواند از طرف موکلش در همه مراجع قضایی حضور پیدا کند و در قالب قوانین موجود در قانون از حق موکل خود دفاع کند.

بهترین وکیل کرج | مشاوره حقوقی | سعید اکبری

در ادامه نیز باید گفت که وکیل مدنی به وکیلی می گویند که پروانه وکالت به وی اعطا نشده باشد و صرفا بر مبنای یک قرارداد امور حقوقی مربوط به موکل خود را انجام دهد. بر اساس قانون این فرد نمی تواند در دادگاه ها و همچنین دیگر مراجع قضایی حضور یابد، زیرا حضور در مراجع نیازمند تخصصی است که وی از آن بی بهره است.

خصوصیات یک وکیل خوب در کرج

برای اینکه دریابیم یک وکیل خوب می تواند چه ویزگی هایی داشته باشد و اساسا بهترین وکیل کرج کیست باید همواره به این موارد اهمیت دهیم: سعید اکبری یک وکیل کارکشته و خوب باید بتواند با خواندن پرونده، تحلیل علمی و جامعی نسبت به آن داشته باشد وکیل باید بتواند توانایی علمی اش را به رخ بکشد و تبحرش در امور مربوط به خود را ثابت کند فاکتور امانت داری در وکالت بسیار اهمیت دارد و یک وکیل خوب در کرج باید این مهم را به منصه ظهور برساند در اغلب موارد یک وکیل شایسته و مجرب از وضعیت ظاهری بسیار مرتبط و مطلوبی برخوردار است کرج، شهر بزرگی است و به همین دلیل پرونده های زیاد و گوناگونی به دادگاه های حقیقی و کیفری آن ارائه می شود، به همین خاطر باتجربه ترین وکیل، شخصی است که بتواند بر همه قوانین مادر و موضوعه مسلط باشد.

وکیل پایه یک کرج | وکالت حقوقی | موسسه عدالت

اعتماد موکل نسبت به بهترین وکیل کرج

جلب اعتماد موکل نیز مسئله بسیار حیاتی در حوزه وکالت شناخته می شود. به طور مثال بهترین وکلای کرج عموما برای ایجاد اعتماد میان خود و موکل آدرس سایت ها و وکلای دیگر که در رابطه با مشکل موکل است را در اختیار وی قرار می دهند تا با این شیوه به اثبات برسانند که در کار خود بسیار مطمئن هستند و واهمه ای از مراجعه موکل خویش به وکلای دیگر ندارند.

همین مسئله باعث می شود تا موکل نسبت به وکیل و تخصص ایشان ایمان بیاورد. مشارکت موکل در مراحل گوناگونی همچون طرح دعوی و باخبر گذاشتن وی نسبت به رسیدگی های ماهوی وکیل، یکی دیگر از ویژگی های بهترین وکیل در کرج را برای ما مشخص می کند. وکیل با این کار مهارت خود را در انجام امور محوله به خوبی نشان می دهد.

در ادامه نیز باید بتواند اسناد و همچنین مدارک را در خصوص پرونده ای که در دست دارد جمع و طبقه بندی کند و ادعاهای خویش را به شکل پیوسته و منظمی روی کاغذ بیاورد و در جلسه دادگاه به شکل مطلوبی نسبت به ایفای حق موکل خود اقدام نماید.