دسته‌بندی نشده

ارث در قانون و شرع | وکیل حقوقی | سعید اکبری

ارث در قانون و شرع | وکیل حقوقی | سعید اکبری

ارث در قانون و شرع: ما در طول این مطلب تا جایی که امکان دارد می خواهیم در رابطه با ارث و احکام آن در شرع و قانون صحبت کنیم. احکام موجود در ارث هم در شرع، فقه و قانون ما به صورت کاملا دقیق آمده است و تمام مسائل را به صورت دقیق مشخص و معین کرده است. براساس ماده 868 قانون مدنی ارث به واسطه موت حقیقی و یا موت فرضی مورث محقق می شود و در قالب حقوق حقه و ابتدایی هر شخصی به حساب می آید. ارث به شکل قهری به دیگری منتقل می گردد.

ارث در قانون و شرع | وکیل حقوقی | سعید اکبری

ترکه یعنی همه اموال و همچنین حقوق مصرح مالی که بعد از تصفیه دیون و همینطور تعهدات شخصی مورث به وارثان وی تعلق می گیرد. در حقیقت ارث پس از پرداخت دیون میان ورثه متوفی تقسیم می گردد. دیون متوفی هم به مخارج مربوط به کفن و دفن، بدهکاری های مالی و همینطور اجرای وصیت وی خلاصه می شود.

ارث چطور تقسیم می شود؟

ارث براساس مقدار سهمی که در طبقات ارث برای افراد بر اساس نزدیکی به متوفی وجود دارد تقسیم می شود. برمبنای شرع و قانون وراث بالفعل متوفی به طبقه تقسیم می شوند. در صورت حضور طبقه اول ارث به دیگر طبقات نمی رسد. اگر در طبقه دوم ورثه ای وجود داشته باشند این طبیعی است که به بازماندگارن متوفی در طبقه سوم چیزی نمی رسد. ماده 862 قانون مدنی طبقات ارث را بدین گونه تقسیم بندی کرده است:

طبقه اول

درجه اول: پدر، مادر، فرزند

درجه دوم: نوه

سوم: نبیره…

طبقه دوم

درجه اول: خواهر، برادر، پدربزرگ، مادر بزرگ

درجه دوم: فرزندان خواهران، فرزندان برادران، جد و جده

طبقه سوم

درجه اول: عمه، دایی، خاله

درجه دوم: فرزندان عمه، فرزندان عمو، فرزندان دایی، فرزندان خاله

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که همسر متوفی در میان طبقات ارث جایی ندارد ولی در کنار همه طبقات ارث می برد.

جهت مطالعه مقاله بهترین وکیل کرج کلیک کنید.

ارث و ازدواج موقت

در عقد نکاح دوطرف از دیگری ارث می برند ولی این مسئله در عقد موقت محلی از اعراب ندارد.

موانع انتقال ارث به وارث

موارد منع ارث بردن وراث به شرح زیر استمال غصبی | بهترین وکیل کرج | سعید اکبری

قتل متوفی یا همان مورث: براساس ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث به حساب می آید. پس کسی که مورث خود را به صورت عمدی بکشد براساس این ماده از قانون از ارث بردن برای همیشه محروم میشود. فرقی هم نمی کند که مستقیما در قتل شرکت کرده باشد یا غیر مستقیم، یا حتی به صورت انفرادی.

کفر: براساس ماده 881 قانون مدنی نیز باید بدانیم که کافر به هیچ عنوان از مسلمان ارث نخواهد برد. اگر در میان ورثه مورث کافری، شخص مسلمانی وجود داشته باشد وراثی که همچنان به کافر بودن خود اصرار بورزند ارث نمی برند. حتی اگر در طبقات ارث مقدم بر وارث مسلمان باشند.

لعان چیست

لعان: اگر مردی رابطه پدری و فریندی خود با فرزندش را انکار کند و به همسرش تهمت زنا بزند رابطه ای که میان آن ها برای ارث بردن از یکدیگری وجود دارد از میان خواهد رفت. یعنی پس از لعان، زن و شوهر به هیچ عنوان از یکدیگر ازث نخواهند برد. حتی رابطه ارث بردن پدر و فرزندش نیز با یکدیگر از میان می رود. در این شرایط است که فرزند و پدرذی نمی توانند از هم منتفع شوند و بچه تنها از مادر و خویشاوندانش ارث خواهد برد، متقابلا این رابطه دو طرفه خواهد بود.

ولادت از رابطه زنا: براساس ماده 884 قانون مدنی فرزندی که از رابطه زنا وجود آمده است به هیچ عنوان از پدر، مادر و همچنین اقاوم ایشان ارث نخواهد برد

جنین : برمبنای ماده 878 قانون مدنی هر وقت در زمان فوت متوفی جنینی باشد که زنده به دنیا آمدن وی بر تقسیم ارث تاثیر بگذارد و مانع از تقسیم ارث همه یا بعضی دیگر از وراث شود ارث تقسیم نمی گردد تا وضعیت جنین در نهایت مشخص شود.

غایب مفقودالاثر: مطابق با ماده 879 قانون مدنی اگر میان ورثه غایب مفقودالاثری وجود داشته باشد سهم وی کنار گذاشته خواهد شد تا وضعیت روشن گردد

برده بودن هم در فقه به عنوان یکی از موانع ارث قلمداد می شود. اما چون قانون برده داری لغو شده است این مسئله مصداق ندارد.

سعید اکبری به عنوان یکی از بهترین وکلای حقوقی در کرج به حل و فصل پرونده های شما می پردازد.

جهت مطالعه مقاله بهترین وکیل کیفری در کرج کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *